Pagdating ng mga espanol sa pilipinas

[THREAD] Alam mo bang may mukha ang araw sa dating watawat ng Pilipinas?Anong shade ng blue nga ba mayroon ang kasalukuyan nating watawat? Imagine having more than 25 bags left in the inn early morning because there are about 25 of us who left our things. We had to leave our bags at the inn early morning due to our island hopping schedule and he agreed to have our bags left in the inn's custody even though we were scheduled to checkin in the afternoon. The staff were very accommodating, especially Sir Tyson!

Ang Kumbensyon sa Tejeros (mga kapalit na pangalan ay ang Kapulungan ng Tejeros at Kongreso ng Tejeros) ay isang pagpupulong na ginanap sa pagitan ng hating Magdiwang at Magdalo ng Katipunan sa San Francisco de Malabon sa Kabite noong Marso 22, 1897.Ang pagpupunit ng kanilang mga sedula ay tanda ng kanilang pagtutol sa batas na Tributo o Cedula Personal.sila ay tumutol sa di makataong pamamalakad ng mga kolonyalistang Espanyol. I also love the homey aura of the place, especially the outside setting. Such a hassle but the staff handled us properly and in a very friendly manner.

Search for pagdating ng mga espanol sa pilipinas:

pagdating ng mga espanol sa pilipinas-84pagdating ng mga espanol sa pilipinas-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng mga espanol sa pilipinas”

  1. An officer under l'Ollonais and Henry Morgan, he and Moise Vauquelin left to pursue a career on their own. He may have been one of the first buccaneers to raid shipping on both the Caribbean and Pacific coasts.